Online Store

 Book (English) - https://www.amazon.com/Continuous-Knowledge-Development-Organizations-Arandjelovic/dp/1546611576/

 Book (Serbian) - http://www.naislab.com/организација-која-учи
 

Dr. Miomir Arandelovic: Continuous Knowledge Development in Organizations

Principles of Learning Organizations of the West, illustrated by ancient wisdom of the East

Fast technological development, worldwide operation integrations and volatile market changes had imposed a strong pressure on modern companies to stay competitive, continually producing positive business results and reporting profit to the shareholders.  To achieve these goals, firms had to constantly improve operations.  However, many times, organizations were not able to cope with the internal level of changes necessary to stay on the top, due to the inability to develop or successfully implement necessary knowledge.  Thus, the management frequently opted for strategies, seemingly opposite to the internal knowledge development, such as following the general industry trends or renting expertise through outsourcing or purchase of the external services.  A number of scholarly works explored different methods to achieve the sustainable growth of company efficiency; however, there had been a lack of clear strategies and decision criteria based on a holistic view of the problem. 

The system of the Continuous Knowledge development, presented in this book is based on the analysis and integration of the previous fundamental scientific concepts in the domain, such as methodology for knowledge development defined by Peter Senge and Ikijuro Nonaka, holographic texture and implicit order of the Universe discussed by physicist David Bohm and medical doctor Carl Pribram, combinatory nature of functional spaces by professor Roger Penrose and symmetry transformation of the informational space by William Tiller. The goal of the proposed integrative system was to provide theoretical understanding and practical guidance for the organizational development. System includes mathematical model of the organizational development, presented analytically and visually and explained in plain words, essential definition of the organizational entity within its functional space, role of the management and core principles of the organization, methods of defining optimal path between self-reliance and borrowing external expertise etc. The application of the knowledge development system is also illustrated at various level, from the individual to the worldwide community.

Regardless if the presented concepts came from the findings of the latest science or from the timeless wisdom of traditional knowledge systems, author has been attempted in this book to build the holistic system that offers a thorough insight to the topic and a foundation for the practical application of the system. Previous work of the author included a number of articles and a few books in English and Serbian, including some first time translations of the ancient Chinese manuscripts.

Order Continuous Knowledge Development in the Organizations (English):

https://www.amazon.com/Continuous-Knowledge-Development-Organizations-Arandjelovic/dp/1546611576/ref=sr_1_2?keywords=Miomir+Arandjelovic&qid=1558887973&s=gateway&sr=8-2

 

Serbian:

Др Миомир Аранђеловић: Континуирани развој знања у организацијама

Принципи Организације која учи Запада и њихов корен у древним мудростима Истока

У овом раду је дат увод  у најновије теорије “Организације која учи”, које су интензивно коришћенe у пракси фирми Западних земаља последњих двадесетак година.  Пракса континуираног развоја знања и способности фирме показала се неопходном за прилагођење увек новим технологијама и захтевима тржишта.  Овде изложени систем континуираног развоја знања се заснива  на анализи и интеграцији претходних значајних теоријских концепата као што су: методологија за креирање знања коју су дефинисали Питер Сенџ  и Икуђиро Нонака, холографска структура манифестације и имплицитна уређеност система Дејвида Бома и Карла Прибрама, комбинаторна природа функционалних простора Роџера Пенроуза и трансформација информационе симетрије Вилијама Тилера.

Циљ овог система је да пружи основу и смернице за практични развој организација укључујући: математички модел развоја, који је представљен из три перспективе, аналитичке, визуелне и интуитивне,  дефиницију организацијског ентитета у контексту његовог развоја, улогу руководица (субјектнвих фактора) и постављених принципа (објективних фактора) у стратегији развоја, налажење оптималне средине између превеликог ослањања на стране факторе и претеране специјализације и др. Поглавље примене такође илуструје улогу знања и развоја на различитим нивома агрегације, од појединца до светске заједнице.

Без обзира да ли поставке овде датог система потичу из закључака модерне науке или традиционалних систем, аутор као своју мисију већ деценијама види у њиховиј интеграцији,  раду на разрешењу мистерија и  налажењу објективне истине.Поред више књига на енглеском језику, аутор је објавио и свој превод са кинеског на спрски древног текста Тао Те Ђинга, Лао Це-а (у издању Филип Вишњић).

Наручите: Континуирани Развој знања у организацијама (издање на српском језику)  * Поузећем

Наручујем књигу на српском језику поузећем (700) дин на следећу адресу:

 

 

Наручивање књиге „Континуирани развој знања у организацијама“

8 + 2 =