Организација која учи

Принципи Организације која учи Запада и њихов корен у древним мудростима Истока

У овом раду је дат увод  у најновије теорије “Организације која учи”, интензивно коришћених у пракси фирми Западних земаља последњих двадесетак година.  Пракса континуираног развоја знања и способности фирме показала се неопходном за прилагођење увек новим технологијама и захтевима тржипта.  Овде изложени систем континуираног развоја знања се заснива  на анализи и интеграцији претходних значајних теоријских концепата као што су: методологија за креирање знања коју су дефинисали Питер Сенџ  и Икуђиро Нонака, холографска структура манифестације и имплицитна уређеност система Дејвида Бома и Карла Прибрама, комбинаторна природа функционалних простора Роџера Пенроуза и трансформација информационе симетрије Вилијама Тилера. Циљ овог система је да пружи основу и смернице за практични развој организација укључујући: математички модел развоја, који је представљен из три перспективе, аналитичке, визуелне и интуитивне,  дефиницију организацијског ентитета у контексту његовог развоја, улогу руководица (субјектнвих фактора) и постављених принципа (објективних фактора) у стратегији развоја, налажење оптималне средине измеђупревеликог ослањања на стране факторе и претеране специјализације и др. Поглавље примене такође илуструје улогу знања и развоја на различитим нивома агрегације, од појединца до светске заједнице.

Аутор, Др Миомир Аранђеловић је рођен у Србији, где је и радио првих неколико година после дипломирања на Електронском Факултету у Нишу, да би се касније отиснуо у свет, живећи и радећи  као инжењер софтвера у више земаља, последњих година као Архитект Рачунарског Облака (Cloud Architecture)  у УСА.  У УСА  је и докторирао Информатику, у области Пословних Информациох Система, на тему обрађеној у овој књизи.  Пошто се у слободно време аутор бавио и праксом индивидуалног развоја различитих традиција земаља у којима је живео и радио, пословни теоретски концепти су илустровани и како древним цитатима, тако и директним увидима аутора.  Аутор ова искуства потичу из рада техника Интензива Гнозе Живорада Михајловића Славинског и Милана Глигоријевића Гаона од осамдесетих година до сада, као и касније праксе традиционалне Тао Алхемије са планине Вуданг у Кини  Тао мајстора Чена (Yun Xiang Tseng) и шаманске праксе староседеоца Америке и Хаваја,  шамана Дона Симонса.  

Без обзира да ли поставке о свету потичу из закључака модерне науке или традиционалних систем, аутор као своју мисију већ деценијама види у њиховиј интеграцији,  раду на разрешењу мистерија и  налажењу објективне истине.Поред више књига на енглеском језику, аутор је објавио и свој превод са кинеског на спрски древног текста Тао Те Ђинга, Лао Це-а (у издању Филип Вишњић)-德.